Zakład Projektowo-Inwestycyjny "Prowest"

Szanowni Państwo.
Chciałbym zaprezentować moją firmę: Zakład Projektowo-Inwestycyjny "Prowest".
Pracę w biurze projektowym rozpocząłem zaraz po studiach od Elektroprojektu, następnie pracowałem w Biurze Projektów Budostal i kolejna praca w dziale inwestycji spółdzielni mieszkaniowej.
Jak widać tematem projektowania i inwestycji w budownictwie zajmuje się przez całe swoje życie zawodowe, co pozwoliło mi na dogłębne poznanie tematu.
Uprawnienia projektowe zdobyłem w 1987 roku a uprawnienia wykonawcze w 1992 roku. Posiadam uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w zakresie elektryki nr 273/87.
Jestem członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny MAP/IE/5024/01.
Pracuję na programie PLANELEC który współpracuje z programami CAD-owskimi.
Wykonuję wszystkie instalacje rozumiane jako elektryczne oraz stacje transformatorowe kioskowe i słupowe, lnie napowietrzne i kablowe napięcia niskiego i średniego oraz linie i kanalizacje telefoniczne. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Marian Prażmowski